HIV i-Base

Avoiding and managing side effects (Bulgarian)

Bulgarian side effects guide (2012) – PDF (2.3 Mb) ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения – PDF (2.3 Mb) Translated and produced by: www.aidsbg.info Other Bulgarian resources and translations.