i-Base

Turkish statement for World AIDS day 2020

The following statement was issued on 1 December 2020 by Red Ribbon Istanbul international, the leading Turkish HIV organisation that i-Base is lucky to partner with. the English translation is below.

This link is to previous WAD statements – all in both Turkish and English.
https://www.kirmizikurdele.org/bildiriler

1 Aralık 2020 Dünya AIDS günü bildirisi;

Kaybeden HIV olacak!

Kırk yıla yaklaşan tarihinde, tüm zamanların en ilginç ve farklı Dünya AIDS gününü yaşıyoruz.

Geçen yılki bildirimize ‘’insanlığın gördüğü en ciddi salgınlardan birine sebep olan HIV tanımlanalı henüz kırk yıl dahi olmadı, fakat kalıcı bilimsel çözüme oldukça yakınız’’ cümlesiyle başlamış ve ‘’HIV’i durdurma yolunda bugün sahip olduğumuz *B eşittir B, *PrEP, *ART gibi araçlar ise tek kelimeyle; olağanüstü. Yani HIV çok değişti!’’ demiştik.

2020 yılını ise insanlığın gördüğü en ciddi salgınlardan bir başkasını, istisnasız hep birlikte deneyimlediğimiz ve aşmaya çalıştığımız bir ortamda bitirmek üzereyiz. Hayatlarımızı derinden etkileyen koronavirus pandemisi bağlamında HIV aktivizminin çabalarına yakından bakarsak, kırk yıla yaklaşan bir deneyimi olan bu üretken aktivizm hareketinin yine oldukça üretken ve başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Küresel ve yerel HIV aktivizminin hem HIV ile yaşayanların pandemiden olabildiğince az etkilenmelerini sağlayabildiklerini, hem de koronavirüs ile mücadeleye yön verdiklerini gururla söyleyebiliriz.

Fakat bu noktada altı kalın çizgilerle çizilmiş ve yüksek sesli esas teşekkürün bir başka gruba, ilk günden bu yana pandemiyi en ön saflarda göğüsleyen hekim ve sağlık profesyonellerine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hekimler ve sağlık profesyonelleri ağır pandemi koşulları altında bile, Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, hem HIV ile yaşayan bireylere kapsamlı hizmetler sunmaya, hem de toplumun tüm kesimlerine her fırsatta, HIV’in herkesin meselesi olduğunu anlatmaya cefakarca devam ettiler, ediyorlar. Onlara minnettarız. Önce koronavirüs pandemisini ardından HIV’i onların yüksek çalışkanlığı ve yakın işbirliği ile hep birlikte bitireceğiz.

Dünya’yı ve hayatlarımızı kökten değiştiren ağır pandemi koşullarına ragmen, aynı inançla tekrarlamak isteriz ki; ülke olarak HIV’i durdurmamızın önünde hiçbir engel yok. Gerekli tüm araçlara, deneyimli hekimlere, iyi bir sağlık sistemine, üretken bir sivil topluma, yeterli bilgi, beceri ve isteğe sahibiz. Hep birlikte çalışarak *UNAIDS’in belirlediği 90-90-90 hedefine ulaşabilir ve Türkiye’yi HIV’in hızla yayıldığı ülkeler arasından çıkarabiliriz.

Bu yüzden 1 Aralık 2020 Dünya AIDS gününü fırsat bilerek, geçen yıl yaptığımız gibi tüm paydaşları bir kez daha;

-Ülke genelinde anonim HIV testi yaptırmanın önündeki tüm yasal engellerin kaldırılması,
-Etkili bir bulaş önleme yöntemi olan PrEP’in ülke genelinde ücretsiz olarak erişilebilir olması, -Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan gibi bulaş önleyici bilimsel gelişmelerin, sağlık hizmeti sunulan tüm merkezlerde bilinir, konuşulur ve yaygınaştırılabilir hale getirilmesi,

için daha da yakın, daha da sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya davet ediyoruz.

Çünkü çok iyi biliyoruz ki; bütün bu ortak çabaların sonucu olarak, kazanan insanlık, kaybeden HIV olacak!

**Kırmızı Kurdele İstanbul

#kirmizikurdeleistanbul – #hivcokdegisti – #kaybedenhivolacak

………….

December 1, 2020, Turkey’s World AIDS Day Statement

HIV will lose!

We’ve all been experiencing the most different and surprising World AIDS Day of all times.

We started our words with “HIV which has caused one of the most serious outbreaks of humanity has not yet been identified for forty years, but we are close to a lasting scientific solution” in the last year’s statement and continued with “the tools like B equals B, PrEP, ART to stop HIV today are spectacular. Which means, HIV has changed a lot!”

And now, we are all about to end the year 2020 in an atmosphere which no exceptions we are all experiencing and trying to overcome one of the pandemics that the humanity has faced. If we look closely at the efforts of HIV activism in the context of the coronavirus pandemic that deeply affects each one’s lives, we can easily say that this productive activism movement, which has nearly forty years of experience, is again highly productive and successful. And we can proudly say that global and local HIV activism efforts helped people living with HIV get affected by the coronavirus pandemic as little as possible and shaped the fight with the pandemic as well.

But at this point, we think that an underlined and loud “thank you” should go to another group, the physicians and health professionals who have faced the pandemic at the forefront since the first day.

Even under severe pandemic conditions, physicians and health professionals -in Turkey, as it was all around the world- kept providing comprehensive services to people living with HIV and also continued to explain at every opportunity that HIV is everybody else’s matter in society. We are so grateful to them. We will end the coronavirus pandemic first, and then HIV, together with their high diligence and close cooperation.

Despite the fact that severe pandemic conditions has revolutionizes our lives and the world, we would like to repeat with the same belief that there is no restriction to stop HIV! We have all the tools, experienced physicians, well organized health system, productive civil society, enough knowledge, capacity and aspiration. We can reach out to the 90-90-90 targets identified by *UNAIDS by working together and remove Turkey from the list of the countries where HIV is spreading rapidly

So, considering the World AIDS Days as an opportunity, one again we invite all the stakeholders -as we did last year- to work in cooperation to;
-Remove legal barriers to anonymous testing,
-Make PrEP, which is an effective transmission prevention method, easily accessible throughout the country, -Make new scientific developments like U=U be well-known and spoken in health institutions.

Because we know it very well that after all these commune efforts, humanity will win, but HIV will lose!

Red Ribbon Istanbul**

#redribbonistanbul – #hivhaschanged – #hivwilllose